NOWOŒĈ

Nowa linia!
INWERTORY "RS"
Nowe funkcje, nowy wyglad, wyższa sprawnoœĉ i wydajnoœĉ


spawarka FENIX FÉNIX 250 PFC AC/DC
jest kompaktowym przenoœnym odpornym na duże spadki napiêcia urzıdzeniem spawalniczym, które zosta³o zaprojektowane do spawania materia³ów wykonanych z aluminium, stali chromoniklowej, stali czarnej ...

3D interaktiwny spis czêœci zamiennych
bonusowy program
DOWNLOAD MATERIA£ÓW INFORMACYJNYCH TIGER


OFERTA PROMOCYJNA - PDF
Oferta promocyjna TIGER

KATALOG - PDF
Katalog TIGER
Katalog akcesoria spawalnicze

ULOTKI - PDF
Przenoœne MIG/MAG urzıdzenie spawalnicze TIGER 2080 MIG EURO
Inwertory odporne na spadek napiêcia - FÉNIX

FIRMOWA PREZENTACJA - PDF
Firmowa prezentacja

INSTRUKCJA OBS£UGI I KONSERWACJI - PDF
Instrukcja obs³ugi i konserwacji FÉNIX 160 - 200
Instrukcja obs³ugi i konserwacji FÉNIX 200 PFC
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 220 - 270 - 320 MIG
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 220 - 270 - 320 HF
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 220 - 270 - 320 MMA
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 150 - 170 + TIG ES
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 165 - 190
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 1500HF - 1700HF - 1900HF
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 2040 - 2080 MIG
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 205 - 225 - 245 - 2200 - 2400
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 305 - 309 - 405 - 3000 - 3500 - 4100
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 400W - 500W
Instrukcja obs³ugi i konserwacji TIGER 400WS - 500WS - 600WS

ZAMÓWIENIE FORMULARZ - XLS
Zamówienie formularz

LOGO TIGER
Logo TIGER - jpg
Logo TIGER - ai